Energetski pregled objekta

Pregled objekta u svrhu energetskog certificiranja zahtijeva dolazak službene osobe koja posjeduje dozvolu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje te djelatnosti. Ona će na terenu izvršiti pregled i zabilježiti postojeće stanje građevine analiziranjem načina korištenja energije, grijanja, hlađenja, ventilacije odnosno klimatizacije, električne rasvjete ili alternativnih sustava opskrbe energijom. Također uzimajući u obzir način i vrstu toplinske izolacije građevine, kao i sustave za opskrbu vodom, njezino zagrijavanje, te za mjerenje, regulaciju i upravljanje.regled objekta u svrhu energetskog certificiranja zahtijeva dolazak službene osobe koja posjeduje dozvolu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje te djelatnosti. Ona će na terenu izvršiti pregled i zabilježiti postojeće stanje građevine analiziranjem načina korištenja energije, grijanja, hlađenja, ventilacije odnosno klimatizacije, električne rasvjete ili alternativnih sustava opskrbe energijom. Također uzimajući u obzir način i vrstu toplinske izolacije građevine, kao i sustave za opskrbu vodom, njezino zagrijavanje, te za mjerenje, regulaciju i upravljanje.

Energetski certifikat

Energetski certifikat prikazuje energetske osobine zgrade, a izdaje se na razdoblje od deset godina. Izrađuje se na temelju energetskog pregleda, a njime se iskazuju energetska svojstva građevine, potrebna količina energije koju zahtijeva predmetni objekt. Također ovakvim uvidom u podatke o potrošnji nastoji se reducirati njezino rasipanje odnosno na neki način težiti njenom efektivnijem korištenju.

Na primjer, ukoliko je građevina kvalitetnije toplinski izolirana, potrebno je potrošiti manje energije za njeno zagrijavanje i održavanje topline. Upravo se to želi postići konačnim certifikatom o energetskoj učinkovitosti pojedine građevine, da se uvidom u njega može dokazati npr. budućem kupcu kojem energetskom razredu objekt pripada tj. koliko je rasipanje energije uzrokovano karakteristikama objekta.

Što prikazuje energetski certifikat?

Sukladno pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskoj učinkovitosti energetski certifikat bi trebao sadržavati opće podatke o predmetnoj zgradi, prikaz energetske kategorije tj. razreda, vremensko razdoblje na koje se izdaje, podatke tko je sudjelovao pri izradi te tko je odgovoran za njegovu izradu i izdavanje. Također se navodi oznaka energetskog certifikata, energetske potrebe zgrade, termotehnički podaci, ukoliko postoje podaci o izvorima obnovljive energije, te ostala objašnjenja i detaljnije informacije.

Izvješće o energetskom pregledu

Sastoji se od svih propisanih podataka, analiza, procjena i prijedloga iz Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, a mora biti izrađeno prema principima metodologije, što je u stvari propisani postupak odnosno radnje koje se izvršavaju prilikom pregleda zgrada, a imaju u sebi algoritam kojim se računaju energetska svojstva zgrade pri standardnom korištenju.

Ovlaštene osobe

Ukoliko se radi o građevini s jednostavnim tehničkim sustavom, čiji opis je dan točkom 11. članka 3. Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje objavljenom u Narodnim novinama broj 153/13, tada energetski certifikat samostalno može izraditi jedan ovlašteni stručnjak.

U slučaju da se radi o kompliciranijem tzv. složenom objektu, tada je potrebna suradnja ukupno tri ovlaštena stručnjaka, od kojih svaki mora biti građevinske ili arhitektonske, strojarstve i elektrotehničke struke, a koji posjeduju potrebno su ovlaštenje za energetsko certificiranje.

Energetski razredi

Nakon što se izradi energetski certifikat za građevinu, ona dobiva svoj energetski razred. Energetski razred je ustvari pokazatelj građevnih karakteristika građevine iskazan temeljem količine potrošene energije za hlađenje i grijanje prostora odnosno vode, a kod stambenih zgrada i rasvjete. Dodijeljenje vrijednosti razreda su između A+ do G. Vrijednost A+ razreda jamči da se radi o građevini najbolje energetske kategorije je građena iz energetski najboljih materijala, te se na temelju toga ostvaruju najveće uštede. Razred G označava najnižu energetsku kategoriju. Samim time, što građevina ima bolji energetski razred, moći ćete ostvariti bolju cijenu prilikom prodaje ili iznajmljivanja iste.

Zakonska obveza

Zgrade novogradnje, već postojeće stambene zgrade, javne zgrade korisne površine veće od 250m2, stanovi i poslovni prostori koji se prodaju ili iznajmljuju, a dio su zgrade veće od 50m2, podložni su izradi energetskog certifikata.

U stambene zgrade ubrajaju se one zgrade koje se sastoje od jednog stana, ali i one od više stanova koji služe za stanovanje određenih zajednica. Za njih se izrađuje jedan zajednički energetski certifikat, a prema potrebi može se napraviti i zasebno.

U nestambene zgrade ubrajaju se razne poslovne zgrade, uredi ili zgrade koje se koriste za poslovnu namjenu, razne odgojno obrazovne ustanove, bolnice, domovi zdravlja, rehabilitacijske ustanove, objekti za kratkotrajno odsjedanje i boravak, te razni trgovački i slični objekti.

Zaključak

Uvidom u izvješće o energetskom pregledu moguće je uvidjeti eventualne slabe energetske točke Vašeg objekta, te sukladno tome poduzeti prave korake s ciljem reduciranja potrošnje energije što će imati pozitivan odraz na Vaš novčanik, a nesmije se ni zaboraviti na činjenicu da time doprinosite dobrobiti okoliša.

Kada se k tome pribroji vrijeme trajanja od deset godina za energetski certifikat, uistinu je mudra i poželjna odluka izraditi energetski certifikat što prije.

error: Content is protected !!