Geodetski snimak je vizualni prikaz položaja, veličine, oblika i odnosa objetaka u stvarnosti. Pri legalizaciji nezakonito izgrađenih objekata izrađuje se nakon terenskog snimanja, a sadrži tehničko izvješće, geodetsku situaciju prikazanu u mjerilu 1:1000, i preklop s ortofotom u mjerilu 1:2000.

Geodetski snimak se može koristiti u svrhu:

  • Legalizacije nezakonito izgrađenih građevina,
  • Snimak izvedenog stanja građevina,
  • Osnove pri pokretanju sporova kod rješavanja imovinsko pravnih odnosa,
  • Dobivanja uvjerenja za uporabu,
  • Određivanja stvarne površine parcele kod trgovanjem nekretnine,
  • Kod sporova o vlasništvu,
  • Kao dodatak zahtjevu pri dobivanju uvjerenja o starosti građevine,
  • Određivanja površine za upis služnosti u gruntovnicu

geodetski snimak

error: Content is protected !!