Identifikacija katastarske čestice ili nekretnine je još jedna od radnji koju obavljaju geodetski stručnjaci.

U slučaju da vlasnik ne zna točan položaj svoje čestice na terenu, ali zna koji je broj njegove čestice u katastru, tada geodetski stručnjak pomoću podataka iz katastra i gruntovnice pokušava pronaći točan položaj tražene čestice u prostoru. Nakon toga slijedi terenski dio posla u kojem se na osnovu dobivenih informacija pronalazi čestica. U velikom broju slučajeva na terenu nisu fizički naznačenje granice parcela, stoga je uputno napraviti postupak iskolčenja međa.

identifikacije katastarske čestice nekretnine

U slučaju da je vlasniku poznat položaj njegove katastarske čestice, no nema katastarskih podataka za nju, tada je opet potrebno pozvati geodetskog stručnjaka koji nakon izlaska na teren snima predmetnu česticu, ali i okolne čestice i objekte na temelju kojih će doći do željenih podataka. Ovaj slučaj se uglavnom javlja kod naslijeđenog ili nekorištenog zemljišta u ruralnim područjima gdje je zbog zaraštenosti i prirodnih prepreka otežano razaznati njegove granice.

error: Content is protected !!