Legalizacija objekata je postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata temeljem rješenja o izvedenom stanju.

U svrhu ozakonjenja bespravno izgrađenih građevina razlikujemo:

Zahtjevne zgrade, tj. građevine čija bruto površina prelazi 400 m2 (legalizacija objekata je najčešća za ovakve slučajeve), građevina čija je namjena isključivo vezana uz poljoprivredne djelatnosti površine iznad 1000 m2, te građevina koje se ubrajaju u kategoriju javne namjene neovisno o njihovoj površini, potrebno je slijedeće:

  • Izraditi geodetski snimak izvedenog stanja u tri primjerka, odnosno tri kopije katastarskog plana ukoliko je nezakonita građevina upisana na katastarskom planu,
  • Izraditi arhitektonski snimak izvedenog stanja u tri primjerka,
  • Dobiti potpisanu izjavu ovlaštene osobe, tj. inženjera građevinarstva kojom se potvrđuje da građevina je građevina stabilna, te da udovoljava zahtjevima mehaničke otpornosti.

 

Manje zahtjevne zgrade, tj. građevine čija bruto površina ne prelazi 400 m2, te građevine čija je namjena isključivo vezana uz poljoprivredne djelatnosti površine manje od 1000 m2, potrebno je slijedeće:

  • Izraditi geodetski snimak izvedenog stanja u tri primjerka, odnosno tri kopije katastarskog plana ukoliko je nezakonita građevina upisana na katastarskom planu,
  • Izraditi arhitektonski snimak izvedenog stanja u tri primjerka,

 

građevine čija bruto površina ne prelazi 100 m2, te građevine čija je namjena isključivo vezana uz poljoprivredne djelatnosti površine manje od 400 m2, potrebno je slijedeće:

 

Jednostavne zgrade, tj. građevine čija bruto površina ne prelazi 100 m2, te građevine čija je namjena isključivo vezana uz poljoprivredne djelatnosti površine manje od 400 m2, potrebno je slijedeće:

  • Izraditi geodetski snimak izvedenog stanja u tri primjerka, odnosno tri kopije katastarskog plana ukoliko je nezakonita građevina upisana na katastarskom planu,
  • Potrebno je prikazati površine, te je ovlašteni inženjer građevinarstva ili arhitekt dužan izraditi obračunske veličine građevine, tj. bruto površinu, visinu građevine, broj katova i obračunske veličine građevine sukladno propisima na temelju kojih se obračunava komunalni i vodni doprinos.

 

Pomoćne zgrade, tj. građevine koje se koriste uz osnovne zgrade, čija tlocrtna površina ne prelazi 100 m2, te imaju jednu etažu, potrebno je slijedeće:

  • Izraditi geodetski snimak izvedenog stanja u tri primjerka, odnosno tri kopije katastarskog plana ukoliko je nezakonita građevina upisana na katastarskom planu,
  • Pribaviti akt kojim se dokazuje da je osnovna zgrada napravljena sukladno zakonu.

Bez legalnosti objekta nad istim nije moguće provesti raspodjelu imovine, etažiranje, te unutar zakonskih okvira bilo kakav dodatni zahvat. Legalizacija objekata i bespravne gradnje jedna je od usluga koju Vam možemo pružiti.

legalizacija objekata

 

Rješenjem o izvedenom stanju ne povlači se pitanje vlasništva ili drugih stvarnih prava koja se odnose na građevine, odnosno na zemljišta na kojem se ta građevina nalazi.

 

error: Content is protected !!