Projektiranje je postupak u kojem se izrađuje projekt unutar zakonskih okvira određenih Zakonom o prstornom uređenju i Zakonom o gradnji.

Projektiranje je radnja kompletiranja cjelokupne dokumentacije u svrhu izgradnje nekog objekta. Svaki objekt treba proći nekoliko faza prije nego što ga se pusti u upotrebu. Razlikujemo tri vrste pojekta: Idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt.

Idejnim projektom se daju temeljna tehnička i funkcionalna rješenja za predmetni objekt. Može sadržavati i širu dokumentaciju ukoliko se radi o kompliciranijoj strukturi građevine, kao što su na primjer opis tehnologije građenja i raznih postupaka prilikom građenja i slično. Idejni projekt mora sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa sukladno posebnim propisima.

projektiranje

Glavni projekt se ovisno o vrsti objekta sastoji od geodetskog, arhitektonskog, građevinskog, elektrotehničkog i strojarskog projekta, te od troškovnika radova. Ti projekti su međusobno usklađeni, a njima se daje tehničko rješenje građevine te se dokazuju svi uvjeti koje građevina mora ispunjavati.

Prema izvedbenom projektu se gradi željeni objekt, te mora udovoljavati idejama iz glavnog projekta.

error: Content is protected !!