Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu vrši se pomoću geodetskog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Njime se uređuju imovinsko-pravni odnosi na zemljištu, te je zakonska obveza svakog vlasnika nekretnine evidentirati svoj objekt u zemljišnu knjigu i katastar. Nužna dokumentacija za izradu ovog elaborata je:

  • Rješenje o izvedenom stanju ili uporabna dozvola,
  • Izvadak iz zemljišne knjige,
  • Kopija katastarskog plana,
  • Posjedovni list.

 

Izlaskom geodetskih stručnjaka na teren snimanjem se prikupljaju podaci o objektima i međnim linijama čestica. Nakon toga slijedi i uklop tih podataka na kopiju katastarskog plana, te se radi skica izmjere kao i izrada prijavnih listova za katastar i gruntovnicu.

upis objekta u katastar

Gotov elaborat se dostavlja na pregled ovjeru nadležnom Uredu za katastar. Poslije provedbe u katastru geodetskog elaborata u katastru, novo stanje se upisuje u katastarski operat. Nakon toga dotični Ured za katastar predaje gruntovnici prijavni list za zemljišnu knjigu gdje će biti evidentirana promjena na dotičnim parcelama, no vlasničko stanje se neće promijeniti.

error: Content is protected !!