Usklađenje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice) je postupak usklađenja upisanih podataka o nekretnini u katastru i u zemljišnoj knjizi. Kako bi se utvrdilo dali postoji neusklađenost potrebno je usporediti podatke o katastarskoj čestici iz posjedovnog lista (katastar) i vlasničkog lista (zemljišna knjiga). Ukoliko postoji razlika na primjer u površini, tada utvrđujemo da se radi o neusklađenosti katastra i zemljišne knjige, stoga treba provesti njihovo usklađenje. Istovjetnost podataka važna je pri trgovini nekretninama, prilikom gradnje, etažiranja i sl. Kada riječ o trgovini nekretninama, bitna stvar je da prodavatelj bude upisan na vlasničkom listu jer se samo tako može sklopiti pravovaljan kupoprodajni ugovor.

usklađenje katastra i zemljišne knjige

error: Content is protected !!